Fondbloggen

Hur ska man tänka när det gäller avgifter?

Hej,
Hur ska man tänka när det gäller fondavgifter, d v s hur stor roll spelar avgifterna vid val av PPM-fonder?

Mvh,
Göran

Hej Göran,

Fondavgiften är förstås en faktor att ta med i beräkningen när man ska välja fonder till premiepensionen men jag tycker inte att det är det första du ska titta på.

Börja med att fundera över vilken typ av fond du vill ha. Har du många år kvar till pensionen rekommenderar jag att välja fonder med aktier i för att ha möjlighet att få en högre avkastning. Är du närmre pension och inte vill ta lika hög risk skulle blandfonder kunna vara ett alternativ. Eftersom du har möjlighet att välja upp till fem fonder för ditt PPM-sparande kan du förstås istället för blandfond välja en kombination av aktiefonder och räntefonder. Välj gärna fonder som placerar i olika delar av världen för att sprida riskerna.

Nu kommer vi till steget att välja specifika fonder från de fondtyperna/marknaderna du är intresserad av. Det är nu avgiften kommer in. Tyvärr finns det inget entydigt samband mellan avkastning och avgift vilket betyder att det finns fonder med låga avgifter som är bra och fonder med låga avgifter som är mindre bra. Likadant när det gäller fonder med högre avgifter. När du ska välja fonder kan du titta, inte bara på avgiften, utan också historisk avkastning, fondbetyg (rating) mm. Är du intresserad av att fonderna har en hållbar inriktning kan du läsa fondernas hållbarhetsprofil på www.hallbarhetsprofilen.se. Ett tips är att ladda ner Fondkollen-appen där du enkelt jämföra fonderna inom premiepensionssystemet utifrån avkastningen de senaste fem åren. Där kan du också samla dina fonder i en ”portfölj” för att kunna hålla koll på deras utveckling.

En sak som är bra att känna till angående avgiften är att fondbolagen ger kraftiga rabatter på fondavgifterna i premiepensionssystemet. I genomsnitt ges två tredjedelar av avgiften tillbaka i rabatt. Är fonderna stora inom premiepensionssystemet måste fondbolaget ge en högre rabatt. Likaså blir effekten att dyrare fonder ger mer i rabatt än billigare fonder. Före rabatt uppgår den genomsnittliga fondavgiften i premiepensionssystemet till 0,9 procent. Efter att två tredjedelar av avgiften återbetalas, uppgår den fondavgift som du som sparare faktiskt betalar i genomsnitt till 0,3 procent. Det är avsevärt lägre än när man sparar direkt i fonder privat och är en betydligt lägre avgift än vad som förhandlats fram vad gäller tjänstepensioner.

Kom också ihåg att när avkastningen för fonder visas är alltid alla avgifter redan bortdragna. Det betyder att du själv aldrig ska dra bort några avgifter när du jämför fonders avkastning.

Är du intresserad av att läsa mer om avgifter, PPM-rabatter och hur du kan tänka när du ska välja fonder till premiepensionen kan du göra det här:

fondkollen.se/fondbloggen/inlagg/mer-an-bara-avgifter

fondkollen.se/fondbloggen/inlagg/miljarder-till-premiepensionsspararna

fondkollen.se/fondbloggen/inlagg/vad-betyder-det-att-avgifterna-ar-avdragna-nar-avkastningen-visas

fondkollen.se/faktakategori/premiepensionen

Med vänliga hälsningar

Fredrik 

3 kommentarer

23 Aug. 13:51

Fondkollen

Hej Anders, Tack för din kommentar. I vårt exempel där två fonder har samma avkastning (7 %) efter att alla avgifter dragits bort blir ju resultatet att en sparare har behållningen 107 kronor på en investering om 100 kronor oavsett vilken fond denne väljer. Du har helt rätt i att en förutsättning för att detta resultat ska uppstå är att fonden med högre avgift (fond B) måste kompensera den högre avgiften med en högre bruttoavkastning (alltså avkastningen utan hänsyn till avgifterna). Mycket riktigt är det så att överavkastningen, på grund av ränta-på-ränta effekten, faktiskt måste överstiga avgiftsskillnaden (1 %) lite grann. Att denna överavkastning skett ligger redan inbyggt i exemplet, annars skulle ju nettoavkastningen inte vara densamma för de båda fonderna. Med vänlig hälsning /Fredrik Hård

08 Aug. 16:16

Anders Samuelsson

Jag skrev fel. Jag väljer hellre fond A än B eftersom den en större andel avkastning i procent av den förväntande avkastningen (107/108,08 samt 107/109.16).

08 Aug. 16:03

Anders Samuelsson

Ni skriver att "Två fonder som båda ger en avkastning på 7 procent per år har varit precis lika lönsamma för spararen oavsett om den ena har en förvaltningsavgift på 1 procent och den andra en förvaltningsavgift på 2 procent. Avkastningen visas alltid efter att avgifterna är avdragna." Jag tycker att detta resonemang inte är helt korrekt eftersom det inte tar hänsyn till ränta-på-ränta effekten. Antag att du har 100 kr. Två fonder har samma värdeutveckling men olika kostnader. Då ger de samma avkastning men eftersom avgifterna dras per dag måste man göra ett basecase med om hur kurserna hade sett ut utan avgifter. Då hade kursen för fond B varit högre än för fond A och man måste väl eftersträva att ha så hög kurs som möjligt för att maximera markandsvärdet? Att det blir så förklaras av att de kostnader som dras varje dag kunde istället ha varit kvar och vuxit. Utan avgifter slutar kursen för fond A på 108.08 och för fond B 109.16. Visst spelar avgifterna roll?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *