Fondbloggen

Bästa sättet att spara till barn: Del 2- På vilket sätt ska jag spara?

Den första delen handlade om du ska välja fonder eller sparkonto när du sparar till barn. I den här delen tänkte jag gå igenom för- och nackdelar med att spara i barnets namn eller i ditt eget namn och om hur olika sparsätt funkar.

Tips

Läs också gärna: ”Sparekonomen informerar” Del 1- Fonder eller sparkonto?

Den dagen du startar ett sparande till ett barn har du kanske också en vision av vad pengarna en dag ska användas till. Du kanske vill att barnet ska få en klumpsumma med pengar den dag hen fyller 18 år eller så kanske du som förälder vill spara pengar för att ge barnet vid behov? Du kan välja om du vill spara pengarna i barnets namn eller spara i eget namn. Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten, inte minst om du vill ha viss kontroll över när pengarna kan användas. Du behöver också ta ställning till om du vill spara direkt i fonder (dvs via en vanlig fonddepå), via investeringssparkonto eller kapitalförsäkring.

Här får du en översikt över vilka sätt du kan spara till barn samt fördelar och nackdelar med de olika sätten.

Spara i barnets namn?

Spara i ditt eget namn?

Om du väljer att starta ett sparande i barnets namn är det föräldrarna som bestämmer över pengarna tills barnet fyller 18 år. Därefter bestämmer barnet självt över pengarna.

Hos vissa bolag kan du teckna en kapitalförsäkring i barnets namn och då ange vid vilken ålder som barnet ska ges tillgång till pengarna.

För att starta ett fondsparande i barnets namn krävs underskrifter från båda föräldrarna (eller annan förmyndare om så finns).

Väljer man att spara i sitt eget namn är det upp till dig själv att ge pengarna till barnet vid en tidpunkt du själv bestämmer.

Fördelar:

 • Sparandet är öronmärkt för barnet.

 

 

 

 

 

Nackdelar:

 • När barnet fyller 18 får hen fri tillgång till pengarna. Det är inte säkert att pengarna används till det de var tänkta för.

 

 • Det är svårt att få det ”rättvist” om man har flera barn på grund av marknadens svängningar vid olika tidsperioder.

 

Fördelar:

 • Du bestämmer själv när barnet ska få pengarna och hur mycket.

 

 • Har du flera barn kan du samla alla barns sparande på ett konto. Du kan själv fördela pengarna rättvist när det är dags.

 

Nackdelar:

 • Du måste själv hålla koll på vilket konto/fonder som är barnets pengar så du inte förväxlar med ditt eget sparande.

 

 • Du kan inte öronmärka pengarna till barnen, utan du får själv se till att du inte tar av pengarna som egentligen var tänkta till barnet/barnen.

 

Nästa sak att fundera över är hur och när du vill att sparandet ska beskattas. Man kan spara i fonder på flera sätt och det som främst skiljer de olika sätten å är hur pengarna beskattas. Du kan spara direkt i fonder på ett vanligt fondkonto, spara i fonder på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. Nedan följer en översikt över de olika sätten att spara i fonder.

 

 

Spara direkt

–   Skatt när du säljer

 

ISK

– Skattat och klart när du säljer

Kapitalförsäkring

–  Skattat och klart när du säljer

Direktsparande i en fond innebär att du köper fonden direkt, via fondbolaget eller via din bank eller fondtorg. Fonden ligger på ett vanligt fondkonto/fonddepå.

 

 

 

 

 

 

 

Skatt under spartiden:

Man betalar en årlig fondskatt som motsvarar 0,12 procent av värdet på fonden.

Om barnet inte har några andra beskattningsbara inkomster, behöver man inte deklarera om värdet på sparandet är mindre än 50 000 kronor.

 

 

 

Vid uttag:

När pengar tas ut ur fonden betalar man 30 procent i skatt på den vinst man har gjort.

Om barnet studerar och får studiemedel när pengarna tas ut kan det vara bra veta att vinsten vid en försäljning av fonder tas upp som inkomst. När man studerar får man bara ha inkomster upp till ett visst belopp utan att studiemedlen minskas. Till inkomster räknas både inkomster av tjänst men också inkomster av kapital. Fribeloppet för en heltidsstuderande är cirka 150 000 kronor för 2015. Har man arbetat extra och dessutom sålt fonder kan det vara värt att hålla koll så att man inte når taket för fribeloppet och studiemedlet sänks.

Investeringssparkonto (ISK) är ett konto som du öppnar för att där sedan spara i fonder eller aktier.

Ett ISK kostar ingenting att öppna och har heller inga andra avgifter (du betalar förstås fortfarande fondavgifter för de fonder du väljer att öppna inom kontot).

 

 

 

 

Skatt under spartiden:

På ett ISK betalar man en årlig schablonskatt. En schablonintäkt (baserad på statslåneräntan i november året innan) tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. För 2015 innebär det att skatten är cirka 0,27 procent av värdet på kontot.

Man kan byta och sälja fonder inom kontot utan att det utlöser någon reavinstskatt.

Vid uttag:

Vid sparande på ett investeringssparkonto är pengarna redan skattade via den årliga schablonskatten vilket alltså innebär att ingen ytterligare skatt på kapitalvinst ska betalas.

Kapitalförsäkring är ett skal (en försäkring) som du öppnar för att där sedan spara i fonder eller aktier.

I en kapitalförsäkring kan man sätta en förmånstagare (t ex ett eller flera barn) om man inte vill att den vanliga arvsordningen ska gälla.

Kapitalförsäkringar kan, till skillnad mot ISK, ha avgifter. Det skiljer sig åt mellan olika bolag och mitt råd är att kolla upp detta noga innan du tecknar en försäkring. Det finns kapitalförsäkringar som är avgiftsfria.

Skatt under spartiden:

I en kapitalförsäkring betalar man en årlig avkastningsskatt. En schablonintäkt (baserad på statslåneräntan i november året innan) tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. För 2015 innebär det att skatten är 0,27 procent av värdet på sparandet.

Man kan byta och sälja fonder inom försäkringen utan att det utlöser någon reavinstskatt.

Vid uttag:

Vid sparande i en kapitalförsäkring är pengarna redan skattade via den årliga avkastningsskatten vilket alltså innebär att ingen skatt på kapitalvinst ska betalas.

Fördelar:

 • Man betalar bara skatt på den vinst man faktiskt har gjort.

 

 • Du kan kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nackdelar:

 • Vid en hög avkastning på pengarna kan skatten, jämfört med schablonskatten på ISK/kapitalförsäkring, bli hög.

 

 • Man måste betala skatt varje gång man tar ut pengar från fonderna. Kan vara lätt att glömma bort och bli en otrevlig överraskning när deklarationen kommer året efter. Framförallt om du byter/säljer mycket.

 

Fördelar:

 • Eftersom du betalar en schablonskatt som beräknas utifrån statslåneräntan räcker det med att ha en verklig avkastning som är högre än statslåneräntan för att det ska vara lönsamt att spara via ISK jämfört med ett direktsparande.

 

 • Nu är räntan låg vilket gör att du betalar en väldigt låg skatt, oavsett hur hög din verkliga avkastning varit.

 

 • Pengarna är ”skattade och klara” när de ska tas ut.

 

 

 

Nackdelar:

 • Skatten tas även ut under år med värdeminskning.

 

 • Om räntan stiger blir också skatten högre.

 

 • Du skattar bort lite av ditt kapital varje år.

 

Fördelar:

 • Eftersom du betalar en avkastningsskatt som beräknas utifrån statslåneräntan räcker det med att ha en verklig avkastning som är högre än statslåneräntan för att det ska vara lönsamt att ha kapitalförsäkring jämfört med ett direktsparande.

 

 • Nu är räntan låg vilket gör att du betalar en väldigt låg skatt, oavsett hur hög din verkliga avkastning varit.

 

 • Skatten betalas in av försäkringsbolaget.

 

 • Pengarna är ”skattade och klara” när de ska tas ut.

 

Nackdelar:

 • Skatten tas även ut under år med värdeminskning.

 

 • Om räntan stiger blir också skatten högre.

 

 • Du skattar bort lite av ditt kapital varje år.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *