Fondbloggen / Sparekonomen informerar

Sparekonom

Så blir skatten på ISK 2017

Nu är det klart att skatten för sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 0,375 procent nästa år. Det är statslåneräntan plus 0,75 procentenheter som ligger till grund för beräkning av skatten. Men eftersom den fastställda statslåneräntan på 0,27 procent plus tillägget på 0,75 procent blir lägre än golvet som är satt till 1,25 procent används 1,25 procent som beräkningsgrund istället. Detta innebär alltså att oavsett vad din faktiska värdeutveckling blir på ditt ISK eller kapitalförsäkring under 2017 kommer kontot att beskattas som om utvecklingen varit 1,25 procent.

Kategorier: Övrigt, Sparekonomen informerar, Spartips

Sparekonom

Med önskan om en riktigt oläskig Världsspardag!

Nu på måndag den 31 oktober är det inte bara Halloween. Då firas nämligen för nittioandra gången även Världsspardagen, eller World Savings Day som den heter på engelska. I Sverige går denna dag relativt obemärkt förbi, men jag tycker det är ett bra tillfälle att lyfta fram allt det positiva med att spara.

Kategorier: Avkastning & avgifter, Olika fondtyper, Sparekonomen informerar, Spartips

Sparekonom

Överraskande bild av intresset för premiepensionen

Mer än sex av tio svenskar uppskattar att det finns en möjlighet att själva kunna välja fonder till premiepensionen. I åldersgruppen 18-33 år är det hela tre av fyra som tycker det är bra att kunna välja fonder själva. Det visar en stor undersökning från TNS Sifo Prospera. Många utnyttjar också den möjligheten, varannan premiepensionssparare har gjort ett eget val av fonder. Premiepensionsspararna är aktiva, hälften av alla sparare ser över sina placeringar minst en gång per år.

Kategorier: Premiepension, Sparekonomen informerar, Spartips

Sparekonom

Nu finns fondernas hållbarhetsinformation på Fondkollen

Intresset för hållbarhetsfrågor är stort och inte minst hos fondspararna har det blivit en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till när det är dags att välja fond. Nu har vi gjort det enklare i utvärderingsverktyget Kolla fonden på Fondkollen.se att se hur fonden arbetar med hållbarhetsfrågor. För alla fonder, där de finns tillgängliga, har vi lagt till fondens Hållbarhetsprofil samt Morningstars hållbarhetsbetyg.

Kategorier: Olika fondtyper, Sparekonomen informerar, Spartips

Sparekonom

Riskvilja och privatekonomiskt självförtroende skiljer könen åt

I Sverige är fondsparandet väldigt utbrett och ungefär lika stor andel kvinnor som män sparar i fonder, 74 procent av kvinnorna och 77 procent av männen. Räknar vi med premiepensionen är alla i Sverige med en deklarerad inkomst fondsparare!
I mångt och mycket är det ingen större skillnad mellan könen när det gäller på vilket sätt vi sparar och hur vi tänker i olika frågor som rör fonder, men det finns några områden där skillnaderna är stora.

Kategorier: Övrigt, Risk & möjlighet, Sparekonomen informerar

Sparekonom

Uppmana din ungdom att betala skatt på extrajobbet!

Visste du att, för inkomster ända upp till 170 000 kronor per år, sätts mer pengar av till din pension än vad du betalar in i skatt? Om du svarar nej på den frågan är du långt ifrån ensam. Många tänker tvärtom att man som ung student ska göra allt man kan för att hamna under inkomstgränsen för att betala skatt, det vill säga
18 800 kronor under 2016.

Kategorier: Sparekonomen informerar

Sparekonom

Var tredje som månadsspararar sparar mer än 2 000 i månaden

Nära hälften av svenska folket månadssparar i fonder. Det är en liten ökning jämfört med senaste undersökningen från 2014 där 42 procent månadssparade i fonder. Vi sparar mer än tidigare och på frågan varför vi sparar så är det framförallt för att skapa en buffert. Det framkommer av siffror som Fondbolagens förening låtit TNS Sifo Prospera ta fram.

Kategorier: Övrigt, Sparekonomen informerar