Fondbloggen / Gästbloggare

Våra gästbloggare

Konsten att få ett ”tråkigt” ämne att bli intressant

I dag gästas bloggen av Niklas Uppenberg som är verksamhetschef på Ung Privatekonomi. Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Under läsåret 2015/2016 träffade Ung Privatekonomi fler än 26 000 elever på skolor runt om i landet. Här skriver Niklas om hur de jobbar med att alla ungdomar, oavsett bakgrund och förkunskaper, ska ges möjligheten att bygga upp ett ”finansiellt självförtroende”.

Kategorier: Gästbloggare

Våra gästbloggare

När kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden?

I dag gästas Fondbloggen av Jessie Cargill-Ek, beredningsjurist på Allmänna reklamationsnämnden (ARN) med ansvar för området bank och värdepapper. ARN är en myndighet som fungerar som ett alternativ till domstol och prövar tvister om avtal mellan konsumenter och företag. Här förklarar Jessie vad som krävs för att ett ärende ska kunna prövas av ARN och hur ett ärende tas om hand, från det att ARN tar emot anmälan tills dess att ARN lämnar sitt beslut.

Kategorier: Gästbloggare