Fondbloggen / Sparekonom

Sparekonom

Nu finns fondernas hållbarhetsinformation på Fondkollen

Intresset för hållbarhetsfrågor är stort och inte minst hos fondspararna har det blivit en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till när det är dags att välja fond. Nu har vi gjort det enklare i utvärderingsverktyget Kolla fonden på Fondkollen.se att se hur fonden arbetar med hållbarhetsfrågor. För alla fonder, där de finns tillgängliga, har vi lagt till fondens Hållbarhetsprofil samt Morningstars hållbarhetsbetyg.

Kategorier: Olika fondtyper, Sparekonomen informerar, Spartips

Sparekonom

Riskvilja och privatekonomiskt självförtroende skiljer könen åt

I Sverige är fondsparandet väldigt utbrett och ungefär lika stor andel kvinnor som män sparar i fonder, 74 procent av kvinnorna och 77 procent av männen. Räknar vi med premiepensionen är alla i Sverige med en deklarerad inkomst fondsparare!
I mångt och mycket är det ingen större skillnad mellan könen när det gäller på vilket sätt vi sparar och hur vi tänker i olika frågor som rör fonder, men det finns några områden där skillnaderna är stora.

Kategorier: Övrigt, Risk & möjlighet, Sparekonomen informerar

Sparekonom

Uppmana din ungdom att betala skatt på extrajobbet!

Visste du att, för inkomster ända upp till 170 000 kronor per år, sätts mer pengar av till din pension än vad du betalar in i skatt? Om du svarar nej på den frågan är du långt ifrån ensam. Många tänker tvärtom att man som ung student ska göra allt man kan för att hamna under inkomstgränsen för att betala skatt, det vill säga
18 800 kronor under 2016.

Kategorier: Sparekonomen informerar

Sparekonom

Var tredje som månadsspararar sparar mer än 2 000 i månaden

Nära hälften av svenska folket månadssparar i fonder. Det är en liten ökning jämfört med senaste undersökningen från 2014 där 42 procent månadssparade i fonder. Vi sparar mer än tidigare och på frågan varför vi sparar så är det framförallt för att skapa en buffert. Det framkommer av siffror som Fondbolagens förening låtit TNS Sifo Prospera ta fram.

Kategorier: Övrigt, Sparekonomen informerar

Sparekonom

Nu kommer miljardrabatten som fortfarande bara en av tio känner till

I premiepensionssystemet ger fondbolagen kraftiga rabatter på fondavgiften, i genomsnitt betalar du som sparare bara en tredjedel av den ordinarie fondavgiften. Rabatterna återbetalas till spararna en gång per år och den 14 maj är det dags för 2015 års rabatter att betalas tillbaka. Totalt rör det sig om 4,2 miljarder kronor för premiepensionsspararna att dela på. Det kan betyda en hel del för pensionen på sikt!

Kategorier: Avkastning & avgifter, Premiepension, Sparekonomen informerar