Fondbloggen / Hanna Helgesson - sparekonom

Hanna Helgesson - sparekonom

Detta skiljer kvinnor och män åt när det gäller fondsparande

Med anledning av kvinnodagen var jag idag med på EFN för att prata om hur kvinnor och män fondsparar. I mångt och mycket är det ingen större skillnad mellan könen när det gäller på vilket sätt vi sparar och hur vi tänker i olika frågor som rör fonder, men det finns några områden där skillnaderna är stora. Vilka du veta mer, titta på klippet nedan.

Hanna Helgesson - sparekonom

Nu blir det enklare att jämföra fondernas hållbarhetsarbete

Det finns i dag en ökad medvetenhet hos konsumenter när det gäller hållbarhet. Det gäller numera egentligen allt vi konsumerar och så även vårt sparande. Men i och med att intresset och medvetenheten ökar så ökar också efterfrågan på enkla sätt att kunna utvärdera och jämföra fonder med utgångspunkt i på vilket sätt man arbetar med dessa frågor i förvaltningen.

Kategorier: Olika fondtyper, Övrigt, Spartips

Hanna Helgesson - sparekonom

Hushållen valde ISK för sitt fondsparande 2016

Hushållen fortsätter att välja ISK för sitt fondsparande visar nya siffror från Fondbolagens förening. Om vi bara tittar på hushållens privata fondsparande och räknar bort företagens fondsparande och sådant sparande som hushållens inte själva har initierat, till exempel sparandet till premiepension och tjänstepension, kan man säga att i princip allt sparande som hushållen gjorde i fonder under 2016 gick via ISK.

Kategorier: Övrigt

Hanna Helgesson - sparekonom

Lyssnar du på podcasts om sparande? Tänk då på det här.

Att lyssna på podcasts, eller poddar blir allt vanligare. Det finns idag en uppsjö av poddar med olika inriktning, allt från dokumentärer till humor och sport. Även inom området sparande/investeringar finns det numera ett ganska stort antal poddar som produceras av banker, intresseorganisationer och andra aktörer på den finansiella marknaden. Nu har Konsumentverket fått upp ögonen för detta fenomen och tittat på hur marknadsföringen av olika produkter ser ut i dessa poddar för att stämma av huruvida marknadsföringen uppfyller de krav som finns enligt lag.

Kategorier: Övrigt, Spartips